Yüksek Etkinlik Ve Özgünlüğe Sahip Monoklonal Antikorlar

Tanı Teknolojileri Laboratuvarında hücre kültür teknikleriyle, tanı sistemlerinde kullanmak üzere çeşitli antijenlere (insan, bitki, hayvan patojenleri) karşı monoklonal antikor üretimi

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Yetkinlikleri :

 • İnsan Proteinlerine Karşı Antikor Üretimi
  • Hemoglobin A
  • Transferin
 • Diğer Monoklonal Antikorların Üretimi
  • Hepatit B virüsü (s antijeni)
  • Aflatoksin (B1, B2, G1, G2, M1)
  • Okratoksin
  • Fumonisin B1
  • Domuz IgG

Kullanım Alanı:

Tanı sistemleri üreticileri

-A +A