Değerli Metal Katalizörleri Üretimi

İlaç hammaddesi üretiminde hammadde sentezi için ithal kullanılan değerli metal bazlı katalizörlerin ilk ve yerli üretimi, geri kazanımı ve tesis kurulumu

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Yetkinlikleri :

  • Kullanılacak sentez reaksiyonuna özel teknik özelliklere sahip katalizör tasarımı ve üretimi
  • Tükenmiş katalizörlerin yeniden aktive edilerek geri kazanımı ve kullanıma uygun hale getirilmesi
  • İhtiyaca yönelik optimizasyon çalışması yapılarak pilot ölçekli üretim tesisi kurulumu

Kullanım Alanı:

Kimya, İlaç ve Petrokimya Endüstrisi

Patent:

"Karbon Destekli Metal Katalizörlerinin Kısa Sürede Toz Formdan Esnek Plaka Haline Getirilmesi için Bir Metot" başlıklı buluşa ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ulusal patent başvurusu yapılmıştır. Başvuru numarası 2015/15235'dir.

-A +A