Uluslararası İş Birlikleri

-A +A

Merkez bünyesindeki enstitülerin 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında çeşitli iş birliklerinin dışında NATO, EUREKA, COST, vb programlarda projeleri ve çeşitli iş birlikleri mevcuttur.