Kistik Fibroz Tanısına Yönelik Antikorlar

2015 Yılında Yenidoğan Taramaları kapsamına alınan ve tespiti için yılda 2.500.000 adet test talep edilen Kistik Fibroz hastalığı markerlerine yönelik İmmünreaktif Tripsinojen (IRT) ve Pankreatit ile İlişkili Protein (PAP) antikorları

Ürünler:

  • 10 farklı Anti-IRT Monoklonal Antikoru
  • 7 farklı Anti-PAP Monoklonal Antikoru
  • Anti-IRT Tavşan Poliklonal Antikoru
  • Anti-PAP Tavşan Poliklonal Antikoru

Kullanım Alanı:

Diagnostik kit üreticileri, Araştırma kuruluşları

-A +A