Kansere Karşı Biyoteknolojik İlaç

Dünya standartlarında ileri teknolojiler kullanılarak kanser tedavisinde kullanılmak üzere biyoteknolojik ilaç geliştirilmesi

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Yetkinlikleri :

  • Türkiye’nin  ilk Kamu Ar-Ge  ve özel sektör ortaklığı ile kanser tedavisine yönelik biyobenzer ilaç geliştirilmesi ve üretilmesi
  • Biyoteknolojik Biyobenzer ilaç üreten biyolojik fabrika özelliğindeki hücreler geliştirilerek ana hücre bankası ve çalışma hücre hatları oluşturulması
  • Ürünün fizikokimyasal ve biyolojik karakterizasyonlarının yapılması

Kullanım Alanı:

İlaç Sanayi

-A +A