Mikrobiyal Ürünler

Endüstriyel ve biyoteknolojik öneme sahip mikrobiyal ürünlerin, doğadan tarama teknikleriyle seçilen  mikroorganizmaların kullanılması ile yüksek verimlilikte üretimi

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Yetkinlikleri :

 • Farklı ekosistemlerden endüstriyel enzim  ve ürün üreticisi mikroorganizmaların taranması, izolasyonu, konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle tanımlanması
 • Mikrobiyal proses teknolojileri ile üretim optimizasyonu
 • Ürün Saflaştırma ve Karakterizasyonu
 • İmmobilizasyon Süreçlerinin Geliştirilmesi
 • Pazara Yönelik Formülasyonlarının Oluşturulması

Ürünler:

 • Endüstriyel enzimler: Proteaz, Amilaz, Selülaz, Ksilanaz, Glukanaz
 • Polimerler: Bakteriyel selüloz nanofiberler, Biyobozunur polihidroksibutirat
 • Nanomateryaller: Altın nanoküre ve nanoteller, Gümüş nanoküre, İndergenmiş grafen oksit
 • Organik Asit: Laktik asit
 • Biyoyakıt
 • Enzim İmmobilizasyonu
Kullanım Alanı:

Kimya, Gıda, Sağlık ve Elektronik Sanayi

-A +A