Hareketli Sismik Alıcı Dizini

Sismik yansıma, kırılma, tomografi ve yüzey dalgaları yöntemlerinin kullanıldığı mühendislik amaçlı sığ sismik çalışmalarda yerleştirilmesi kolay, pratik, hızlı ve düşük maliyetli veri toplamayı olanaklı kılan 24 kanallı sistem

Ürün Özellikleri :

  • Jeofon aralıklarını değiştirebilme (0.5 m ile 10 m)
  • Farklı frekanslarda jeofon kullanabilme
  • Düşey, yatay ya da 3-bileşen jeofon kullanabilme
  • Farklı araçlarla çekilebilme özelliği ile klasik sismik çalışmalara göre daha hızlı çalışma ve daha düşük işçilik maliyeti

Kullanım Alanı:

Düzgün topografyaya sahip sahalarda;

  • Gömülü fayların araştırılmasında
  • Heyelan ve obruk alanlarının araştırılmasında
  • Maden sahalarında eski galerilerinin tespit edilmesinde
  • Zemin sınıflamaya yönelik S-dalgası hızının belirlenmesinde
  • Arkeolojik çalışmalarda

ve benzeri çalışmalarda verimli ve ucuz veri toplama

 

Referanslar:

Yerbilimler ile ilgili çalışan özel/kamu kurumları

-A +A