Nükleer Güç Santrali Yer Bilimsel Altlık Üretimi

Nükleer güç santralı (NGS) kurulumu öncesinde yer lisansı alınması amaçlı yer bilimsel araştırmalar; kurulum öncesi ve sonrası deprem, faylar, yer deformasyonları ve ayrıca radyoaktif izotoplar gibi konularda kritik önemdeki parametrelerin takip edilerek altlık veri tabanı üretimi

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Yetkinlikleri:

  • Yüksek çözünürlüklü deprem kataloğu üretilmesi
  • Fay mekanizmalarının belirlenmesi,
  • Fayların sığ ve derin yapılarının görüntülenmesi
  • Yer kabuğu deformasyonlarının belirlenmesi ve izlenmesi
  • Jeoloji ve jeomorfolojik unsurların belirlenerek haritalanması
  • Uluslararası "Senior Seismic Hazard Analysis Committee (SSHAC)" toplantılarında danışmanlık,
  • Hızlandırılmış Kütle Spektrometresi ile İyot-129 analizleri radyoizotopların bölgesel yoğunluğu ile dağılım haritalarının hazırlanması

Referanslar:

Sinop Nükleer Güç Santralı kurulum sahasına yönelik yer lisansı için yer bilimsel veri tabanları 2012- 2017 yılları arasında Elektrik Üretim AŞ’ne yapılan proje çerçevesinde  üretilmiştir.

-A +A