Aktif Tektonik & Jeofizik Görüntüleme

Yerbilimlerinin farklı disiplinlerinde uygulanan yöntemler için oluşturulan aletsel altyapı ile laboratuvarımızda veri toplama ve değerlendirme hizmeti

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Altyapısı:

  • Gravite ölçüm sistemi
  • Manyetik gradiyometri ölçüm sistemi
  • Manyetotellurik ölçüm sistemi
  • Sismik yansıma/kırılma ölçüm sistemi
  • Kuyu içi ölçüm sistemleri
  • Sismolojik ölçüm sistemi
  • GPS veri toplama ölçüm sistemi
  • Yer radarı veri toplama ölçüm sistemi

Referanslar:

TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ulusal/uluslararası projeler ve endüstriyel hizmetler

-A +A