Entegre Yeraltı Görüntüleme Uygulamaları

Yeraltı görüntüleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan çok disiplinli ölçüm, veri toplama ve değerlendirme hizmeti

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Yetkinlikleri:

  • Kömür yayılımının tespiti, maden işletme planlarını doğrudan etkileyen gömülü fay ve yer altı süreksizliklerinin belirlenmesi
  • Arkeolojik kalıntılar, tarihi mezarlıklar, tünel, mağara ve obruk gibi kültürel miras niteliğindeki yapıların araştırılması
  • Yerleşim yerlerindeki boru hatları ve mühendislik yapılarının tahribatsız olarak tespit edilmesi
  • İşletme öncesi/sonrası süreçte jeotermal sistemin potansiyelinin belirlenmesi, rezervuar tespiti,  geri basım sıvı akış yönü ve ilişkili sismolojik etkinliğin gözlenmesi
  • Manyetotellürik, Sismik ,Sismolojik, Gravite, Uzaktan Algılama, Manyetik , GPR ve Kuyu İçi Jeofizik yöntemlerinin çok disiplinli birarada kullanımı ve İki/Üç Boyutlu Modelleme

Ürünler:

  • Sığ/Derin Yeraltı Görüntü Haritaları
  • Yeraltındaki süreksizliklerin dağılımı
  • Küçük depremler dağılım haritaları

Referanslar:

  • Soma, Afşin-Elbistan, Orhaneli gibi ülkemizin önemli linyit havzalarında rezerv miktarı ve sınırlarının belirlenmesi konusunda araştırma projeleri gerçekleştirilmiştir.
  • Obrukların belirlenmesi amaçlı Konya Karapınar sahasında çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
-A +A