Türkiye’nin En Büyük Küf Koleksiyonu

Türkiye’nin birçok bölgesinden toplanmış tarımsal ürün ve gıdalarından saflaştırılarak elde edilmiş, endüstriyel üretimde ve eğitimde yararlanılan, Türkiye’nin tek ulusal ve en büyük küf koleksiyonu

Koleksiyon İçeriği:

  • Çoğunluğu Türkiye’nin 9 tarımsal bölgesindeki çeşitli tarımsal ürün ve gıdalardan elde edilmiş 2.393 adet küf
  • 53 adet Osmanlı arşivi, 300 adet fındık ve 180 adet üzüm kaynaklı suşlar
  • Her bir suş için özel kimlik yaratılarak oluşturulan sistematik ve basılı katalog
  • Dünya Kültür Koleksiyonu Federasyonu’na (WFCC) kayıtlı ve kapsamı açısından tek olma özelliği taşıyan koleksiyon
  • WFCC tarafından önerilen; mineral yağ altında koruma, liyofilizasyon ve kryoprezervasyon teknikleriyle koruma altında kültürler
  • Koleksiyonda yer alan küf kültürlerinden 1.415’i ile proteaz, 887’si ile amilaz, 820’si ile lipaz, 282’si ile selülaz, 392’si ile b-glukanaz ve 410’u ile ksilanaz üretebilme yeteneği
  • Koleksiyonun mikotoksijenik içeriği; 318 adet Aflatoksin, 5 adet Alternariol, 4 adet Altertoksin, 10 adet Fumigallin, 6 adet Gliotoksin, 18 adet Griseofulvin, 1 adet HT-2 toksin, 1 adet Malformin A , 43 adet Mikofenolik asit,  39 adet Patulin, 37 adet Penisilik asit, 45 adet Penitrem A , 1 adet PR toksin , 122 adet Roquefortine C , 51 adet Siklapiazonik asit,  5 adet Sitokalasin E , 20 adet Sitrinin ve 31 adet Sterigmatosistin

Kullanım Alanı:

Biyoteknoloji Sektörü, Üniversiteler, Kamu kurumları, Araştırma merkezleri

-A +A