Stratejik Gürültü Haritası Ve Eylem Planı Hazırlanması

Yerleşim alanlarında yer alan havalimanı, karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini kapsayan stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanması

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Yetkinlikleri :

  • Yerleşim alanlarında kaynak bazlı Gürültü Simülasyon modellerinin oluşturulması
  • İllere ait Mekansal Gürültü Veritabanının oluşturulması
  • Çalışma alanlarındaki hassas yapıların (mesken, okul, hastane) sayısının hesaplanması ve bu alanlarda yer alan gürültüye maruz kalan insan sayısının tespiti
  • Belediyelerin Stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanması
  • Havalimanları için Gürültü Simülasyon modeli oluşturulması
  • Havalimanlarının etki alanlarında Mekansal Gürültü Veritabanı oluşturulması
  • Gürültüden etkilenen nüfus ve sınır aşım verileri değerlendirilerek sıcak noktaların tespit edilmesi
  • Sıcak noktalarda gürültü azaltım senaryolarının oluşturulması
  • Gürültü Eylem Planları ile gürültü probleminin bölgesel ve ulusal ölçekte tanımlanması, sınır değerleri aşan yerleşim birimlerinde çözüm önerilerinin oluşturulması, şehir büyüme planlarına yön verilmesi ve ulaşım planlamalarında öneri geliştirilmesi

Referanslar:

Türkiye'de ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde ve ilgili belediyelerin desteğiyle Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bolu, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon illeri olmak üzere toplam 18 ilin stratejik gürültü haritaları hazırlanmıştır. 41 ilde kaynak bazlı gürültü modellemesi için envanter altyapısı oluşturulmuş olup; 2019 yılı sonunda kadar illerin stratejik gürültü haritalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Türkiye’de işletilen 39 havalimanının stratejik gürültü haritası oluşturulmuştur. 2 il (Mersin ve Sivas) için Gürültü Eylem Planları hazırlanmış olup; 4 il (Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Trabzon) de ise çalışmalara devam edilmektedir.

-A +A