Atık Madeni Yağ Geri Kazanımı

Ham petrolden damıtılarak veya sentetik olarak üretilmiş madeni yağların kullanım sonucunda fiziksel veya kimyasal safsızlıklar ile kirlenmesi ile ortaya çıkan atık yağların, çevre ve insan sağlığına zarar veren olumsuz etkilerinin azaltılarak ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde geri kazanımı

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Yetkinlikleri :

  • Madeni yağların kullanımı sonrasında oluşacak atık miktarlarının belirlenmesi için model oluşturulması, böylece yıllık öngörülerin yapılması ve sektörün kontrol altına alınarak izlenmesinin sağlanması
  • Atık madeni yağ geri kazanım proseslerinin geliştirilmesi ve uygun teknoloji kullanılarak geri kazanım tesisinin kurulması
  • Atık madeni yağ geri kazanım tesislerinin proses yeterliliğinin belirlenmesi, optimizasyon ve iyileştirme çalışmaları
  • Maliyet-fayda analizleri
  • Çalışma alanına özel veri tabanı destekli bilgisayar programı ile etkin bir kontrol, denetim ve izleme sistemi oluşturulması
  • Hazırlanacak veri tabanı ile madeni yağların üretim aşamasından bertaraf aşamasına kadar kayıt altına alınmasının sağlaması
  • Atık yağların değerlendirilmesi ve sürdürülebilir atık yönetimi oluşturulması konusunda işbirliği olanaklarının geliştirilmesi
  • Laboratuvar altyapısının oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi,
  • İş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin oluşturması ve uygulanması

Referanslar:

TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesi içerisinde pilot tesis kurulmuştur. Farklı bir projede özel bir firmanın geri kazanım tesisinde verim artışı çalışması başarıyla gerçekleştirilmiştir.

-A +A