Düşük Masraflı Arıtma Tesisi Kurulumu

Nüfusu 5.000'den küçük ve ılıman iklime sahip küçük yerleşimler için anaerobik ön arıtma ve yapay sulak alan kombinasyonundan oluşan ve işletme maliyeti klasik Atıksu Arıtma Tesislerine (AAT) göre çok düşük arıtma tesisi kurulumu

Tesisin Özellikleri:

  • İşletme maliyeti klasik atıksu arıtma tesislerine göre çok düşüktür.
  • Atıksuyun cazibeyle sisteme verilmesi nedeniyle enerji kullanımı sıfırdır, verilemediği durumda ise sadece sisteme su verilmek üzere pompa kullanıldığından enerji kullanımı minimum düzeydedir.
  • Türkiye'nin ılıman iklim şartlarında bulunan nüfusu 5.000'den düşük yerlere, sahil bölgelerindeki yazlıklara, tekil evlere uygulanması mümkündür.
  • Arıtma işlemi aynı reaktör içerisinde bitki ve dolgu malzemesiyle birlikte gerçekleştiği için çamur oluşmamaktadır.

Geliştirilen sistemler için tasarım ve işletme kriterleri Türkiye’nin farklı bölgeleri için uygulanabilir referans değerler ve tecrübeler ortaya koymuştur. 

Referanslar :

2.000 kişi nüfus için Gebze Balçık Köyü'nün atıksularını arıtmak üzere arıtma tesisi kurulmuştur. Tesis İSU tarafından işletilmektedir.

TÜBİTAK MAM arazisinde lojman atıksularını arıtmak üzere anaerobik arıtma yöntemi ile çalışan pilot arıtma tesisi kurulmuştur.

Patent:

 “Evsel atıksuların biyolojik olarak arıtma bahçesinde arıtılması” başlıklı buluşun, Tescil Numarası TR 1997/ 00051’dir.

-A +A