Raporlama

  • Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
  • Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.
  • Başvuru dilekçesinde istenen test/analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
  • Analiz raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.
-A +A