SSS

Kütüphanede neler var?

MAM Cahit Arf Kütüphanesi öncelikle yerleşke içerisinde hizmet verdiği birimlerin ihtiyaç duydukları konularda yayınları koleksiyonlarına dahil etmiştir. Kitaplar, süreli yayınlar, elektronik veritabanları, patentler, tezler, raporlar, DVD ve BluRay yayınlar, standartlar, elektronik veritabanları, danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, yıllık, almanak vb.), haritalar, istatistikler, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları vb. birçok tür ve biçimde yayınlar kütüphane koleksiyonlarında yer almaktadır.

Kütüphanede yayınlara nasıl ulaşabilirim?

MAM Cahit Arf Kütüphanesinde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Kütüphane katalogları aracılığıyla koleksiyon taranabilir. Sistemde yer numarası ile birlikte kaynakların detay bilgilerine erişmek mümkündür.

Süreli yayınlardan nasıl yararlanabilirim?

MAM Cahit Arf Kütüphanesi’nde basılı süreli yayınlara 3,4,5.Katlarda tek sayılar ve ciltlenmiş olarak erişilebilir. Basılı süreli yayınlar kütüphane kataloğundan ve kütüphane web sayfalarından taranabilir. Elektronik süreli yayınlara ise IP denetimli olarak erişim sağlanabilir.

Kütüphanede fotokopi çektirebilir miyim?

MAM Cahit Arf kütüphanesinde fotokopi imkânı sağlanmıştır. Yapılacak fotokopi işlemlerinde telif hakları dikkate alınmalıdır.

Kütüphanede konum ile ilgili yayın taraması yapabilir miyim?

 Abone olunan veritabanları üzerinden yayın taraması yapılabilir.

Kütüphaneye gelmeden kitap kataloglarına erişebilir miyim?

Kütüphane kaynaklarının tamamı YORDAM otomasyon sistemine aktarılmıştır. Sistem üzerinden katalog taraması yapılarak yayınlara erişilebilir. Katalog Tarama  bağlantısından tarama ekranlarına ulaşılabilir.

Kütüphanede TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarını satın alabilir miyim?

MAM Cahit Arf Kütüphanesi giriş katında TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları’nın satış işlemi Nakit/Kredi Kartı ile gerçekleştirilmektedir.

 

-A +A