Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme Ve Tahmin Sistemi

Rüzgâr santrallerinde üretilen elektriksel gücü ölçen, makine öğrenmesi/veri madenciliği yöntemleriyle bu santrallerin üreteceği güç için otomatik tahminler üreten ve gerçekleşen üretimlerin ve tahminlerin izlenmesini sağlayan geniş-ölçekli sistem

Ürün Özellikleri:

 • Santrallerden gerçek-zamanlı ve sürekli olarak güç ve güç kalitesi verilerinin toplanması
 • Santral sahalarındaki rüzgâr gözlem istasyonlarındaki sensörlerden veri toplanması
 • Santral SCADA sistemlerinden türbin durum verilerinin toplanması
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ALARO sayısal hava tahmin modelinin ürettiği tahminlerin otomatik ve sürekli olarak alınması
 • Uluslararası kuruluşlardan GFS ve IFS sayısal hava tahmin modellerinin ürettiği tahminlerin otomatik ve sürekli olarak alınması
 • WRF sayısal hava tahmin modeli ile meteorolojik tahminlerin üretilmesi
 • AR, ARX gibi yöntemlerle çok kısa süreli (6 saate kadar) güç tahmini yapılması
 • Fiziksel ve makine öğrenmesi/veri madenciliği (yapay sinir ağları, destek vektör makineleri) yöntemleriyle kısa süreli (48 saatlik) güç tahmini yapılması
 • Farklı yöntemleri birleştiren hibrit yöntemlerle kısa süreli güç tahmini yapılması
 • Tüm ölçüm ve tahmin verilerinin merkezi bir veri tabanında saklanması
 • Sistemin kullanıcı arayüz yazılımları ile :
  • Ölçüm ve tahmin verilerinin gerçek-zamanlı olarak izlenebilmesi
  • Geçmiş ölçüm ve tahmin verilerinin sorgulanabilmesi, otomatik rapor oluşturulabilmesi

Kullanım Alanı:

Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

Referanslar:

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Rüzgâr Enerji Santralleri (RES’ler)

 
 
-A +A