TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE VE YALOVA İLLERİ YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARI

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen “Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova İlleri için Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlanması” projesinin açılış toplantısı 16 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Haldun Karan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel İklim Değişikliği Politikaları Şube Müdürü Doç. Dr. Çiğdem Tuğaç ve Proje Yürütücüsü Dr. Tuğba Doğan Güzel tarafından konuşma ve sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü proje ekiplerinin yanı sıra, belediye ve ilgili alt birimleri, il özel idareleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Meteoroloji Bölge Müdürlükleri, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlükleri, Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ziraat Odaları temsilcileri olmak üzere toplam 27 kişi katılım gösterdi.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 22 Ekim 2021 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen “Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova İlleri için Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi” kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Yalova Belediyesi il sınırları içerisinde; sera gazı emisyonuna neden olan başlıca kaynakların emisyon envanterlerinin hazırlanması, mevcut durum senaryosunun ortaya konması, belirlenen hedeflere yönelik sera gazı emisyon miktarlarının hesaplanması, iklim değişikliğine uyum önlemlerinin genel çerçevede ele alınması ve tüm bu değerlendirmeler ışığında “Tekirdağ İklim Değişikliği Eylem Planı”, “Çanakkale İklim Değişikliği Eylem Planı” ve “Yalova İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanması amaçlanıyor.

Proje çalışmasının bir sonraki aşamasında, sera gazı emisyon envanterine ilişkin veri toplama süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, envanter sonuçlarının ve sera gazı emisyon azaltımına yönelik alternatiflerin proje paydaşlarına sunulacağı il bazında toplantıların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin ilerleyen aşamalarında ise iklim değişikliğine uyum kapsamında belirlenen hassas alanlar açısından uyum önlemleri paydaş görüşleri doğrultusunda belirlenecektir.

Fotoğraflar

TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE VE YALOVA İLLERİ YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARI
18.11.2021
-A +A