KOCAELİ ÇEVRE ŞURASI VE ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

“Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı” çalışmaları kapsamında 02 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaeli Çevre Şurası gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmaları ve sunumların ardından 13 başlık özelinde (iklim değişikliği azaltım, iklim değişikliği uyum, yerel ulaşım, sürdürülebilir arazi kullanımını kapsayan kentsel yeşil alanlar, doğa ve biyoçeşitlilik, hava kalitesi, çevresel gürültü ve titreşim kalitesi, atık üretimi ve yönetimi, su ve atıksu yönetimi, eko yenilik ve sürdürülebilir iş, enerji performansı, entegre çevre yönetimi ve İzmit Körfezi) çalıştay odak grup toplantıları gerçekleştirildi.

Birçok Kurum ve Kuruluşun katılım sağladığı “İzmit Körfezi” oturumunun moderatörlüğü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz tarafından yapıldı.

Katılımcılara İzmit Körfezi ve baskıları üzerine sunum yapılmış, ötrofikasyon, biyoçeşitlilik, denizcilik faaliyetleri ve tehlikeli maddeler hususunda sorular yöneltildi. Tüm paydaşların geçmiş deneyimleri, İzmit Körfezinin mevcut durumu, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşuldu.       

Fotoğraflar

KOCAELİ ÇEVRE ŞURASI VE ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
11.11.2021
-A +A