“Türkiye Deniz Çevresinin Korunması Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Hazırlandı.