Zararlı Böceklere Dayanaklı Mısır

Mısır tarımında büyük kayıplara yol açan zararlı böceklere ve herbisitlere karşı mücadelede insan sağlığına ve çevreye kirliliğine yol açan kimyasal ilaçlamaya alternatif ilk yerli transgenik mısır hatları

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Yetkinlikleri :

  • Mısır bitkisine lepidoptera ve coleoptera takımından böceklere etkili bir cry proteinini kodlayan hibrit SN19 geni aktarımı
  • Hedef böceklerin direnç geliştirmesinİ önleme amaçlı böcek saldırısı olmadığı zamanlarda toksin proteinlerin üretilmediği veya minimum seviyeye düşürüldüğü mısır bitkilerinin geliştirilmesi.Bu amaçla yaralanmayla indüklenen AoPR1 promotörü SN19 geninin kontrol edilmesinde kullanımı
  • Aktarılan ot öldürücülere dayanıklılık geni sayesinde kullanımı zaruri olan ot öldürücü kimyasalların miktarının minimuma indirilmesi
Kullanım Alanı:

Tarım Bakanlığı ve Tohum Firmaları

-A +A