Yakma / Gazlaştırma Sistemleri Ve Tesis Kurulumu

Yerli kömür rezervlerimize uygun, yüksek verimli, düşük emisyonlu, termik santral kazan tasarımı, imalat teknolojileri ve tesis kurulumu

Enerji Enstitüsü Yetkinlikleri :

  • 30 kWth, kömür, biyokütle ve atık yakılmasına uygun tasarıma sahip, ticari ölçeğe aktarılabilir dolaşımlı akışkan yatak yakma sistemi kurulumu
  • 65 bar, 487°C, 96 t/h buhar üretim kapasitesine sahip 50 MWe altı dolaşımlı akışkan yatak kazan tasarımı
Kullanım Alanı:

Enerji Yatırımcıları ve Santral Sahipleri

-A +A