R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi

Kamu kurumları ve özel sektör işbirliği kapsamında ulusal ve uluslararası Ar-Ge, mühendislik ve altyapı projelerinde hizmet vermeye hazırdır.

Özellikleri:

 • ROV
 • Yandan Taramalı Sonar
 • ADCP Akıntı Ölçer
 • Çok Hüzmeli Derinlik Ölçer
 • Çoklu Su Örnekleyici / CTD Sensörü
 • Florimetre / Otoanalizör
 • A Frame / Oşinografik Vinçler
 • Islak, Kuru ve Biyoloji Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarı

Kullanım Alanı:

 • Oşinografi / Hidrografi
 • Deniz Kirliliği
 • Deniz Ekosistemi
 • Batimetrik ve Jeofiziksel Çalışmalar
 • Deniz Tabanı Akustik Görüntüleme
-A +A