Enerji Üretim Santralleri İçin Mekanik Yardımcı Sistemler Tasarım, Üretim,Montaj, Devreye Alma Ve Tedarik Yönetimi

Hidroelektrik santrallerin daha verimli işletilmesi için ihtiyaç duyulan alt sistemlere dair yerli bilgi birikimi

Ürün Özellikleri:

 • Teknik şartname oluşturma
 • Mevcut durum tespit raporu hazırlama
 • Türbin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) çözümlemesi
 • Türbin verim ölçümü ve optimizasyon raporu hazırlama
 • Yenilenmesi gereken alt sistem belirleme raporu hazırlama
  • Yatak yağlama ve soğutma sistemi
  • Ana güç transformatörü ve yangın söndürme sistemi
  • Drenaj sistemi
  • Vibrasyon ölçüm sistemi
  • Soğutma sistemi
  • Debi ve seviye ölçüm sistemi
  • Şalt teçhizatı

Kullanım Alanı:

Hidroelektrik Santraller

-A +A