Elektriksel Güç Kalitesi İzleme Sistemi

Elektrik şebekesinden güç ve güç kalitesi verilerini otomatik şekilde toplayarak şebekenin gerçek-zamanlı olarak izlenmesini, geçmiş verilerin sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlayan geniş-ölçekli sistem

Ürün Özellikleri:

 • Geliştirilen güç kalitesi çözümleyici ile :
  • 25600 örnek/sn/kanal örnekleme hızında ham veri toplama
  • IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7 ve IEC 61000-4-15 standartlarına uygun olarak güç ve güç kalitesi parametrelerinin 3 sn. ve 10 dk. çözünürlüklerinde ölçümü
  • Gerilim tepesi, çukuru ve kesintisi türlerindeki güç kalitesi olaylarının toplamda 3 sn’lik ham verileriyle birlikte kaydedilmesi
  • IEEE C37.118-2005 standardına uygun olarak 100 msn. çözünürlükte senkronfazör ölçümü ve fazör veri konsantratörü özelliği
  • Bölgeler arası salınım algılayıcı özelliği
  • Tüm ölçümlerin GPS tabanlı hassas zaman senkronizasyonu ile yapılması (en fazla ±100ns zaman sapması ile)
  • Ölçüm verilerinin 1024-bit RSA şifreleme ile sistem merkezine gönderilmesi
 • Tüm ölçüm verilerinin merkezi bir veri tabanında saklanması
 • Sistemin kullanıcı arayüz yazılımları ile :
  • Ölçüm verilerinin gerçek-zamanlı olarak izlenebilmesi
  • Geçmiş ölçüm verilerinin sorgulanabilmesi, otomatik rapor oluşturulabilmesi

Kullanım Alanı:

Elektrik İletim ve Dağıtım Sistemleri

Referanslar:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Dağıtım Şirketleri

Güç Kalitesi Çözümleyici

-A +A