Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Patentleri

No

Tescil No

Tescil Tarihi

Buluş Başlığı, Buluş Sahipleri

1-2-3-4-5-

6-7-8-9-10

TR 2020/18679

EP3286215

EA201792118

AM

AZ

BY

KG

KZ

RU

TJ

TM

 

2020 Mikotoksinleri Tanıyan Monoklonal Iga Antikoru, Antikoru Üreten Hibridoma Hücre Hattı Ve İmmunolojik Analizlerde Spesifik Olarak Kullanımı, S. Öztürk, Ö. Ertekin, Ş. Pirinçci, , H. Kocaağa

11 TR 2014 04579 2019 Yem Katkısı Olarak Kullanılmak Üzere Ksilanaz Enzimi Üretimi ve Bu Enzimden Toz Preparat ve Kaplanmış Ürün Elde Edilmesi Yöntemi, S. Mandacı, F. Seyhan, G. Öngen, A. A. Eraslan, D. Kazan, A. A. Denizci, N. Çelik Öztürk, D. Coşkuner Öztürk, B. Öztürk, M.B. Bahar

12-13-14

KR 10-2007045

CN 103119063

US 9193792

2019

2016

2015

Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Reseptörü 2’ye
(VEGFR- 2 /KDR) Bağlanan Ve Aktivitesini Bloke Eden
Rekombinant Antikor Yapılar,
B. Erdağ, B. K. Balcıoğlu, A.Bahadır, K. Baysal,
A. Bahar, M. Serhatlı, Ö. Kaçar, T. Kılıç, E. Akgün, A. Özkan


15 TR 2007 00984 2015 Vasküler endotel büyüme faktörüne (VEGF) bağlanan ve
aktivitesini bloke eden peptit yapılar,
B. Erdağ, A. Kumbasar, B. K. Balcıoğlu, K. Baysal
-A +A