Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Patentleri

No

Tescil No

Tescil Tarihi

Buluş Başlığı, Buluş Sahipleri

1 TR 2014 04579 2019 Yem Katkısı Olarak Kullanılmak Üzere Ksilanaz Enzimi Üretimi ve Bu Enzimden Toz Preparat ve Kaplanmış Ürün Elde Edilmesi Yöntemi, S. Mandacı, F. Seyhan, G. Öngen, A. A. Eraslan, D. Kazan, A. A. Denizci, N. Çelik Öztürk, D. Coşkuner Öztürk, B. Öztürk, M.B. Bahar

2-3-4

KR 10-2007045

CN 103119063

US 9193792

2019

2016

2015

Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Reseptörü 2’ye
(VEGFR- 2 /KDR) Bağlanan Ve Aktivitesini Bloke Eden
Rekombinant Antikor Yapılar,
B. Erdağ, B. K. Balcıoğlu, A.Bahadır, K. Baysal,
A. Bahar, M. Serhatlı, Ö. Kaçar, T. Kılıç, E. Akgün, A. Özkan


5 TR 2007 00984 2015 Vasküler endotel büyüme faktörüne (VEGF) bağlanan ve
aktivitesini bloke eden peptit yapılar,
B. Erdağ, A. Kumbasar, B. K. Balcıoğlu, K. Baysal
-A +A