Çevre ve Temiz Üretim Teknoloji Enstitüsü Patentleri

No

Enstitü

Tescil No

Tescil Tarihi

Buluş Başlığı, Buluş sahipleri

1 ÇTÜE

TR 2017 09862

2020 Akıllı Baca Gazı Analiz Sistemi, B. Hilmioğlu, Ö. Ercan, E.A. Pekdemir, P. Talazan, E. G. Çakmak, T. Doğan, İ. Türe

2

ÇTÜE

TR 199700051

 

2000

Evsel atıksuların biyolojik olarak arıtma bahçesinde arıtılması, Ö. Saygın, S. Ayaz
-A +A