Yollarımızın Kesiştiği Her Yerde Birlikte Geliştirip, Birlikte Başarma Ümidiyle!

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı Bursiyerleri ve dönemsel olarak aramıza katılan Stajyerlerimizi, farklı branşlarda ve disiplinlerde konunun uzman araştırmacıları ile inovatif çalışmalarda yer almalarını sağlıyor ve birikimlerine bilgi katıyoruz.

TÜBİTAK MAM Enstitülerimizde staj yapma fırsatı bulan ve önümüzdeki günlerde stajları sona erecek olan Stajyer/Bursiyer öğrencilerimiz, MAM Enstitülerinin farklı stratejik iş birimlerinde bilimsel çalışmalara ortak olarak, gelişimlerine tüm hızları ile devam etmektedirler.  

Öğrencilerimizin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmelerine, akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde de görev almalarına, yaratıcılıklarını arttırmaya, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerinin gelişmesine destek oluyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi ve nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefimiz doğrultusunda,  laboratuvarlarımızda; Ar-Ge kültürü kazanmalarına, yenilikçiliğe, üretime, Ar-Ge çalışmalarına ve araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ile birlikte araştırma yapmalarına uzman kadromuz ve tüm olanaklarımız ile katkı sağlıyor, mevcut olan altyapımızı öğrencilerimizin gelişimi için sunuyoruz.

Öğrencilerimizin uygulamalı bilimlerin pek çoğunda şart olan laboratuvar çalışmalarını keyifle ve başarıyla sürdürdükleri gözlemlenmektedir. Su ve Atıksu, Deniz ve İçsular ile Hava Kalitesi Yönetimi, Gıda İşleme Teknolojileri, Beslenme ve Fonksiyonel Gıdalar, Gıda Ambalajlama ve Muhafaza, Gıda Güvenliği ve Kalitesi, Elektrik Mühendisliği alanında görüntü işleme teknikerliği, Nanomalzeme sentezi ve karakterizasyonu, İleri Polimerik Malzemeler, Etken maddelerin organik sentezinin gerçekleştirilmesi, saflaştırılması ve karakterizasyonu çalışmaları, literatür taramasından deney prosedürün oluşturulmasına, deneylerin değerlendirilmesi, Kutup araştırmaları veri merkezinin oluşturulması, Polar Cube-SAT uydu çalışmaları, Güneş radyasyonu ölçüm cihazlarının geliştirilmesi, Arktik ve Antarktika’daki moleküler biyoloji ve genetik alanında yapılan çalışmaların araştırılması ve geliştirilmesi, Çevre dostu yeni teknolojilerin araştırılması, Kutup veri bilgi girişlerinin yapıldığı ve tutulduğu yazılımların geliştirilmesi, Antarktik uluslararası mevzuatlarının incelenmesi ve güncel Türk hukuk kutup mevzuatının oluşturulması, COVID-19 Pandemisine yönelik olarak aşı çalışmaları, SARS-CoV-2’ye yönelik tedavi edici ajanlar ve teşhis kitleri, Biyosavunma Ürünleri’nin geliştirilmesi, Tarım ve Hayvan Teknolojileri temelinde ülke ihtiyaçlarına karşılık projeler, Kanser teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalar, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp alanında çalışmalar, Yüksek sıcaklık metalik malzemeler, Süper alaşım ve hassas döküm teknolojileri, Metalurjik analiz ve mekanik test kabiliyetleri, Isıl bariyer ve korozyon dirençli kaplamalar (EB-PVD, CVD), Isıl işlem, Piezoelektrik malzeme üretim teknolojisi, Elektriksel/Yapısal test kabiliyeti, Serigraf kaplama ve polarizasyon teknolojisi, MEMS tasarımı ve üretim teknikleri, Mikro akışkan platformlar ve biyosensörlerin üretimi ve temiz oda uygulamaları, Elektrospin ve nanofiber uygulamaları, Aktif Tektonik Araştırma Teknolojileri, Jeofizik Görüntüleme Teknolojileri, İleri Jeoloji Teknolojileri vb. başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilimsel araştırma çalışmalarının bir parçası olma fırsatı buluyor ve birebir deneyimler kazanarak kendilerini geliştiriyorlar.

2020-2021 yılı Staj dönemi dolan ve MAM’dan ayrılacak olan Öğrencilerimize bundan sonraki akademik ve iş hayatlarında başarılar diliyoruz. Gelecek dönemlerde ise, yeni Stajyer ve Bursiyerlerimiz ile birlikte farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdürmeyi heyecanla bekliyoruz.

Fotoğraflar

Yollarımızın Kesiştiği Her Yerde Birlikte Geliştirip, Birlikte Başarma Ümidiyle!
18.07.2021
-A +A