TÜBİTAK MAM KARE ile İTÜ'den Kutup Araştırmalarında İş Birliği

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM) ile kutup bölgelerini kapsayacak çalışmalar için güç birliğine gidilerek iş birliği protokolü imzalandı.

Kutup çalışmaları ülkemizin son dönemde Uzay ile birlikte önem verdiği vizyon projelerinden birisidir. Bu kapsamda, yıllık olarak Güney ve Kuzey kutup bölgelerine seferler düzenlenmektedir. Kutup bölgelerine yapılan seferlerin ve bilimsel çalışmalarının temeli ve nüvesi 2015 yılında İTÜ çatısı altında başlatıldı ve sonrasında 2019 yılında kurulan TÜBİTAK MAM KARE kutup çalışmalarının odak kurumu olarak yapılandırıldı.

2017-2018-2019 yıllarında Antarktika’ya düzenlenen seferler İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) tarafından koordine edilmiş olup 2020-2021-2022 yıllarında yapılan seferler TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından koordine edildi.

Bu protokol ile İTÜ içinde başlayan ve TÜBİTAK MAM KARE altında devam eden süreç birleştirilerek güçlendirildi. Böylece, iki kurumun hafızası birleştirtilmiş, eğitime katkısı arttırılmış, bilimsel proje potansiyeli güçlendirilmiş ve iş birliği taçlandırılmış olacak.

TÜBİTAK MAM KARE tarafından koordine edilen, Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE) ve Arktik Bilim Seferi (TASE) ile bilim insanlarımız kutup bölgelerinde değerli çalışmalar yapmaktadır. Kutup bölgelerinde yapılan çalışmaların temel veri elde etme yöntemleri yersel gözlemler/örneklemeler ile uydudan gözlemler veya bilinen adıyla uzaktan algılamadır. Yersel gözlemler, lojistik zorluklar, maliyet, hayati riskler ve ulaşım gibi kısıtlar barındırmaktadır. Buna karşın, uzaktan algılama ise geniş alanlarda, bölgeye gitmeden gözlem verisi toplamaya imkân tanımaktadır.

Fotoğraflar

TÜBİTAK MAM KARE ile İTÜ'den Kutup Araştırmalarında İş Birliği
08.09.2022
-A +A