İNŞAAT YIKINTI ATIKLARINDAN FAYDALI ÜRÜNLER İÇİN PROJELER MASAYA YATIRILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sevda USALP ve beraberindeki heyet, inşaat yıkıntı atıklarının yönetimi ve atıklardan faydalı ürün elde edilmesi amacıyla proje fikirlerini ele almak üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Malzeme Teknolojileri Başkan Yardımcısı Dr. Mert AKEL’in başkanlık ettiği toplantıda, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından şehirdeki enkaz ve yıkıntıların temizlenmesi çalışmalarının yapısal alanlarda nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine görüşmeler yapıldı.

Ziyarette, inşaat yıkıntı atıklarından elde edilebilecek faydalı ürünler konusunda yürütülen projeler ve bu projelerden elde edilen fikirler paylaşıldı. Aynı zamanda hidrojen enerjisi konusunda potansiyel iş birlikleri de masaya yatırıldı. İnşaat yıkıntılarının çevreye zarar vermeden nasıl değerlendirilebileceği ve bu süreçte nasıl faydalı ürünler elde edilebileceği üzerine tartışmalar gerçekleşti.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalardan özellikle tuğla ve çimento üretimi konusundaki projeler ele alındı. İnşaat yıkıntı atıklarından elde edilen malzemelerin bu tür üretimlerde nasıl kullanılabileceği ve bu sayede sürdürülebilir bir yaklaşımın nasıl benimsenebileceği üzerine görüşmeler yapıldı.

Ziyaretin bir bölümünde, Beton Laboratuvarı, Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Hidrojen ve Yakıt Pili Laboratuvarı ve Biyobozunurluk Laboratuvarları’nda incelemeler gerçekleştirildi. Bu incelemelerde, mevcut teknolojiler ve yapılan araştırmalar hakkında bilgi edinme fırsatı bulundu.

Bu ziyaret ve görüşmeler, inşaat yıkıntı atıklarından elde edilen atıkların çevreye zarar vermeden nasıl değerlendirilebileceği konusunda önemli adımların atılmasına ve gelecekteki projelerin şekillendirilmesine yardımcı olacak bilgi ve iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik bir platform sağladı.

Fotoğraflar

İNŞAAT YIKINTI ATIKLARINDAN FAYDALI ÜRÜNLER İÇİN PROJELER MASAYA YATIRILDI
12.09.2023
-A +A