GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİNDE TÜBİTAK MAM – ATABAY İŞBİRLİĞİ

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında, faaliyet gösteren hekimlerimiz için reçete edebilecekleri güvenli, dozu belli, sağlık standartlarına uygun ürünler kullanıma sunulması önemlidir. Bu amaçla Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Geliştirilmesi Projesinde, üretimi gerçekleştirilen ilk ürün “Ruscus Aculeatus L. Bitki Kökü Ekstresi”, Venöz Dolaşım Bozukluklarına endike (damar daraltıcı) bir üründür.

Ürünün, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Yönetmeliği kapsamında ruhsatlanma çalışmalarının son aşamasına gelinmiştir. Ürünün ticarileştirilmesi, ATABAY Kimya Sanayi ve MAM işbirliği projelendirme/lisanslama protokol sözleşmesi ile gerçekleştirilecektir. Sözleşme ile Eylül 2020’de ruhsat başvurusunun, Ocak 2021’de ise ticari üretimin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Aynı firma ile imzalanan diğer bir protokolle; Ruscus Aculeatus L. Bitki Kökü Ekstresinden farklı olarak, 5 yeni ürünün çalışmalarının da yapılabileceği öngörülmüştür.

22.07.2020
-A +A