EUROFLEETS KAPSAMINDAKİ PHYCOB PROJESİNİN OŞİNOGRAFİK DENİZ SEFERİ DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği H2020 tarafından araştırma ve yenilikçilik programı altında desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Ensitüsü’nün paydaşı olduğu "Assessment of Phycotoxins and Their Production Species in the Black Sea - PHYCOB" projesinin oşinografik deniz seferi R/V TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi ile 11-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Karadeniz'in Romanya ve Bulgaristan sularında gerçekleştirilmektedir.
Çalışma süresince deniz suyu ve sediment örnekleri alınıp ekosistemdeki bazı fitoplanktonlar tarafından üretilen toksinler ve bu toksinlere sebep olan türlerin teşhisine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Geminin sahip olduğu laboratuvar altyapısı sayesinde örneklemeler ile eş zamanlı olarak fizikokimyasal parametreler, besin elementleri ve klorofil değerleri ölçümlenip, vitamin, pigment ve DNA çalışmaları için ön işlemler gerçekleştiriliyor.

Bu proje, 824077 Sayılı Hibe Sözleşmesi kapsamında AB H2020 araştırma ve yenilik programından finansman almıştır.

This project has received funding from the EU H2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 824077

Fotoğraflar

EUROFLEETS KAPSAMINDAKİ PHYCOB POJESİNİN OŞİNOGRAFİK DENİZ SEFERİ DEVAM EDİYOR
17.09.2021
-A +A