ClimaTech 4 Industry Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında finanse edilen, İstanbul Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve TÜBİTAK MAM ortaklığında yürütülen “İklim Değişikliğine Karşı Hassas Sanayi Sektörlerinin Adaptasyon Kapasitesinin Risk Değerlendirmesi Yoluyla Geliştirilmesi (ClimaTech 4 Industry)" projesi'nin açılış toplantısı İstanbul Sanayi Odası'nın Odakule binasında gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, TÜBİTAK MAM Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Abit Balın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında, İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, "Dünyayı daha az kirletmek için gerekenlerin yapılması kadar bir diğer yandan sanayinin kendisini sürdürülebilmesi için var olan şartlara nasıl uyum sağlayacağı konusu da büyük önem taşıyor. Sanayi sektörünün yeni değişimlere nasıl ayak uyduracağı konusunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Abit Balın ise iklim değişikliğinin çok yönlü bir sorun olduğuna dikkat çekerek "İklim değişikliği günümüzde karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biri ve etkileri her geçen daha da ciddileşiyor. İklim değişikliği sadece çevre değil; ekonomik, sosyal ve sağlık üzerinde de derin etkiler yaratıyor ve bu sorunlarla mücadele etmek için bütün sektörlerin birbirleriyle iş birliği yapması gerekiyor. Bu süreçte sanayi özellikle önemli rol oynuyor. Üretim süreci, doğal kaynakların tüketimi ve atık yönetimi gibi konularda sanayinin aldığı önlemler bu süreçte belirleyici olacak." şeklinde konuştu.

Uluslararası ticaretin kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçmekte olduğumuzu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak "İklim değişikliğinin etkileri orta ve uzun vadede çok daha yoğun bir şekilde yaşanacak. Gıda krizi, doğal afetler, iklim göçleri, tedarik zincirinde bozulmalar gibi çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yeşil dönüşümün tüm sektörlerde uygulanması gerekiyor. Yeşil dönüşüm yalnızca çevreyi korumamızla sınırlı değil. Yeşil istihdam veya yeni küresel finansman gibi fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu anlamda iklim değişikliği ve yeşil dönüşümün hem güvenlik boyutu hem de kalkınma boyutu var. Ülkeler ve sektörler bu süreçte ne kadar öncü rol alırlarsa katma değerlerini de o kadar artıracaklar." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından iklim değişikliğinin beklenen sektörel etkileri ve sosyo-ekonomik risklerini değerlendirmeyi ve uyum seçeneklerini belirleyerek imalat sektörlerinin uyum kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan ClimaTech4 Industry Proje Tanıtımı İstanbul Sanayi Odası adına Özge Güven ve TÜBİTAK MAM adına Başuzman Araştırmacı Ece Gizem Çakmak tarafından gerçekleştirildi.

Fotoğraflar

18.03.2024
-A +A