Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği

"Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği" Projesi Kapanış Toplantısı 30 Haziran 2021 tarihinde uzaktan erişim platformu üzerinden çevrim içi olarak düzenlenmiştir.

TÜBİTAK MAM tarafından yönetilen ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesinin ortağı olduğu ve TÜBİTAK-1003 kapsamında desteklenmekte olan "Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği" projesi Ağustos 2018'de başlamış olup Ağustos 2021'de tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin amacı; Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) (SÇD)'de ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de deşarj standartlarını belirlemek için uygulanan yaklaşımları bir arada inceleyerek sentezlemek, farklı yaklaşımları bütünleştirerek alıcı ortam bazlı deşarj limitlerini geliştirmek ve ülkemiz havzalarında uygulanabilecek modelleme esaslı bir yöntem ortaya koymaktır.

Projede yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilmesi ve görüş/önerilerin alınması amacıyla bir kapanış toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı, Küçük Menderes Havzası sınırları içerisinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları Taşra Teşkilatından, Üniversitelerden, Sivil Toplum Kuruluşlarından 66 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılışında TÜBİTAK MAM ÇTÜE Enstitü Müdürü ve aynı zamanda Proje Yöneticisi Dr. Selma Ayaz, proje tanıtımını içeren bir sunum yaptıktan sonra sırasıyla TÜBİTAK MAM ÇTÜE Başuzman Araştırmacısı Dr. Mehmet Dilaver “Su Kalitesi İzleme Sonuçları ve Modelleme İçin Seçilen Parametreler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Elçi “Matematiksel Modelleme Uygulayarak Küçük Menderes Su Kalitesinin Belirlenmesi” ve son olarak Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Ayvaz “Simülasyon-Optimizasyon Modeli ile Alıcı Ortam Bazlı Endüstriyel Deşarj Limitlerinin Belirlenmesi” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Katılımcıların soru, görüş ve önerileri ile toplantı sona ermiştir.

Fotoğraflar

Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği
02.07.2021
-A +A