ACLIFS Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında ortaklaşa finanse edilen, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen “ACLIFS - İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması" projesinin açılış toplantısı Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıya toplamda yaklaşık 150 kişi katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜBİTAK MAM’dan Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Abit Balın, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nden Müdür Vekili Dr. İsmail Demirtaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Mühendis Furkan Keskin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden Hibe Yöneticisi Özlem Aksoy gerçekleştirildi.

Proje açılış konuşmalarında iklim değişikliğinin günümüzdeki etkileri ve gıda güvenliği üzerinde yarattığı riskler üzerinde duruldu ve yapılacak çalışmanın önemi vurgulandı. Hibe programı kapsamında gerçekleştirilen yaklaşık 1000 başvuru arasından seçilen 29 projeden biri olan bu proje ile, hibe programının etkin bir şekilde yürütülerek kaldıraç etkisini artırmasının da amaçlandığı ifade edildi. Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural ve Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik tarafından proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Proje açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Dr. Tuğba Doğan Güzel tarafından proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sonrasında Doç. Dr. Haldun Karan moderatörlüğünde, Prof. Dr. Yurdanur Ünal, Prof. Dr. Ali Ertürk, Prof. Dr. Mustafa Tolga Esetlili, Prof. Dr. Levent Başayiğit ve Prof. Dr. Bekir Kayacan’ın katılımı ile “İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri ve Gıda Güvenliği” konulu bir panel oturumu düzenlendi. Panel süresince planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, iklim değişikliğinin bölgede beklenen etkileri hakkında değerlendirmeler paylaşıldı.

 

İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması Projesi

18 ayda tamamlanması hedeflenen projenin amacı; iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik sonuçları da dahil olmak üzere seçilen bölgelerdeki tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerini belirlemek ve uyum seçeneklerini değerlendirmektir.

Proje kapsamında seçilen üç havzada (Küçük Menderes Havzası ve Eğirdir-Karacaören ve Beyşehir Gölleri Havzaları);

  • İklim değişikliğinin modellenmesi, su rezervlerinde öngörülen değişikliğin tahmini,
  • Yeni rezerv koşullarının tarımsal üretime etkisi,
  • Yeni koşula göre ürün deseninin modellenmesi,
  • Yeni koşulların ekonomik ve sosyal etkilerinin belirlenmesine

yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje çerçevesinde sıra ile gerçekleştirilecek modelleme çalışmaları sonucunda seçilen 3 havza için ayrı ayrı bitki ürün planları hazırlanacak, ekonomik ve sosyal etkilerin azaltımına yönelik olarak kırsal kesimin iklim değişikliği karşısında uyum kapasitesini arttırmaya yönelik planlar oluşturulacaktır.

Bu çerçevede, bölgede tarımsal üretime katkı sağlayan paydaşların hedeflendiği anket çalışmaları ile birlikte, 6 adet eğitim, 6 adet odak grup toplantısı ve 4 adet bölgesel çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Fotoğraflar

18.03.2024
-A +A