TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü - Üniversite Çalıştayı

7-8 Kasım 2013 tarihlerinde Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) - Üniversite çalıştayı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’de düzenlenmiştir. Çalıştaya Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden 33 araştırmacı, çeşitli üniversitelerden de 27 öğretim üyesi katılmıştır. Çalıştayda aşağıda verilen 8 adet tematik alanda çalışmalar yürütülmüştür.

  • Çevre Bilimleri- Çevre Kimyası ve Ekolojisi
  • Çevre Teknolojileri- Katı Atık Mühendisliği
  • Temiz Üretim Teknolojileri
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulamaları
  • Atmosfer Bilimleri
  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
  • Çevre Bilimleri ve Teknolojileri – Su Kontrolu ve Arıtımı-Çevre Mikrobiyolojisi ve Biyolojisi
  • Çevresel Modelleme ve Çevre Yönetimi

Fotoğraflar

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü - Üniversite Çalıştayı
13.01.2014
-A +A