Selülöz Türevleri Üretim Teknolojisi

Teknoloji

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen “Selüloz Türevleri Üretim Teknolojisi”  Kimya sanayinde birçok alanda geniş kullanıma sahip olan, Ülkemizde üretimi gerçekleştirilmeyen ve ithal edilmekte olan gıda, ilaç, deterjan, boya ve kaplama gibi çeşitli alanlarda yoğun olarak kullanılan selüloz tri- ve di-asetatın üretim teknolojisidir. 

Sanayi uygulamalarda selüloz di asetat ve triasetat kullanılmakta olup, teknik özellikleri asetil değeri yani sübstitüsyon derecesine (degree of substitution-DS)  göre belirlenmektedir. Doğal selülozun asetilasyon reaksiyonu ile üretilen selüloz asetat küçük parça (flake) halindedir.  Granül, toz ve elyaf şeklinde elde edilebilmesi de mümkün olmaktadır.  Ucuz ve uygun oluşu nedeniyle popüler bir biyo-plastiktir. Biyobozunur özelliğe sahip selüloz asetat çevre dostu, yenilenebilir ve sağlık açısından herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.  Selüloz türevlerinin üretiminde kullanılan pamuk linterin ülkemizde mevcut olması oldukça önem taşımaktadır.

Uygulama Alanları

Selüloz asetatın en yüksek oranda kullanıldığı alanların başında sigara filtreleri gelmekte ve bunu tekstil elyafı takip etmektedir.  Yüzey kaplamanın selüloz asetat pazarında en hızlı büyüyen alan olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda selüloz asetat–butirat ve selüloz asetat propiyonat da önem taşıyan selüloz ester gruplarıdır. Aynı tesiste söz konusu ester grupların üretimi de mümkün olabilecektir. 

Avantajları

  • Doğal polimer esaslı bir üründür.
  • Biyobozunur özelliğe sahiptir.
  • Birçok alanda kullanılabilmektedir.

Transfer Modeli

Söz konusu teknoloji, TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile yirmi yıllığına, Kurumumuz tarafından öngörülen koşulları sağlayan tüm isteklilere açık ve satış adetine bağlı olarak öngörülmüş lisans bedeli karşılığında transfer edilecektir.

 

Çağrı Tarihi             : 03.06.2016
Geçerlilik Süresi     : Sürekli Açık

 

Bilgi İçin:

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Adres:  TÜBİTAK Yerleşkesi, MAM Binası Gebze-KOCAELİ
Tel:  (262) 677 2000 Faks:  (262) 641 2309

E-posta:mam.tto@tubitak.gov.tr

09.06.2016
-A +A