KBRN FİLTRELERİNE ÖZEL EMPREGNE AKTİF KARBON TEKNOLOJİSİ

Teknoloji

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen “KBRN Filtrelerine Özel Empregne Aktif Karbon Teknolojisi”, kara, deniz ve hava araçları ile toplu korunma sığınaklarının KBRN silahlarından koruyan toplu yaşam merkezleri haline dönüştürülmesi için uygun filtrelerin ve gaz maskelerinde kullanılarak da KBRN kişisel koruyucu maskelerin üretilmesinde kullanılan empregne aktif karbonun üretim teknolojisidir.

 

Söz konusu teknolojide yerli hammaddelerin kullanımı ile yerli empregne aktif karbonun üretimi gerçekleştirilerek ithalatı özel izinlere tabi olan empregne aktif karbonun üretimi sağlanacaktır. Bu teknoloji ile granül yapıda ürün üretimi gerçekleştirilerek her türlü KBRN koruyucu filtrenin yurt içinde üretimi gerçekleştirilecek ve KBRN korunma teknoloji bakımından yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırılacaktır. Empregne aktif karbon kimyasal silahları hem kimyasal hem de fiziksel adsorplama yöntemi ile tutma kapasitesine sahip olacaktır ve ilgili askeri kriterleri sağlayacak özelliklerdedir. Aynı ürün sanayideki bazı istenmeyen zehirli kimyasal atıkların arıtılmasında da kullanılabilecektir.

 

Uygulama Alanları

 • Türk Silahlı Kuvvetleri için kara (zırhlı araç, KBRN keşif araçları, mobil arazi laboratuvarları, vb.), hava (helikopter ve savaş uçağı filtreleri), deniz (her türlü fırkateyn, hücum botu ve savaş gemisi) ve toplu korunma sığınakları (taşınabilir: konteynır, çadır, vb., sabit: bina) için KBRN koruyucu havalandırma filtrelerinde,
 • Devlet büyükleri için KBRN koruyucu VIP araçlarının ve toplu korunma sığınaklarının KBRN koruyucu filtrelerinde,
 • Sivil toplu korunma sığınaklarının havalandırma filtrelerinde,
 • Metro istasyonları ve büyük alışveriş merkezlerinin lüzumlu haller durumunda KBRN’den korunma merkezlerine dönüştürülmesi için havalandırma filtrelerinde,
 • KBRN kişisel koruyucu gaz maskelerinde,
 • Özellikle H2S ve amonyak salınımı yapan baca gazlarının arıtılmasında,
 • HF tutmada,
 • Zehirli endüstriyel kimyasalların ve zehirli endüstriyel malzemelerin adsorpsiyonunda (tutunmasında).

 

Avantajları

 • Söz konusu ürün KRBN filtreleri için gerekli askeri standartları karşılamaktadır.
 • Yerli hammadde kullanımı ile milli ürün üretimi sağlanacaktır.
 • Stratejik bir ürünün yerli üretimi sağlanmış olacak ve bu ürünle ilgili KBRN koruyucu filtreleri yurt içinde üretilerek yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırılacaktır.
 • Ürün tek başına veya ilgili ihtiyaca yönelik filtre halinde ihracat edilebilecektir.

 

Transfer Modeli

Söz konusu teknoloji, TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile yirmi yıllığına, Kurumumuz tarafından öngörülen koşulları sağlayan tüm isteklilere açık ve satış adetine bağlı olarak öngörülmüş lisans bedeli karşılığında transfer edilecektir.

 

Çağrı Tarihi             : 22.12.2015
Geçerlilik Süresi     : Sürekli Açık

 

Bilgi İçin:

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Adres:  TÜBİTAK Yerleşkesi, MAM Binası Gebze-KOCAELİ
Tel:  (262) 677 2000 Faks:  (262) 641 2309

E-posta: mam.tto@tubitak.gov.tr

17.02.2016
-A +A