Kanal İstanbul ÇED raporuna sunduğumuz katkı ve görüşlerin çarpıtılmasına ilişkin kamuoyu açıklamamız:

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi olarak, yürütmekte olduğumuz bilimsel çalışmaların yanı sıra tüm kamu kurumlarına, talep edilen konularla ilgili görüş bildirmekteyiz.

27 Şubat 2018 tarihli “Kanal İstanbul Projesi / ÇED başvuru dosyası” hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü talebi üzerine TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından görüş bildirilmiştir.

Komisyon üyesi diğer kurum ve kuruluşlardan da alınan görüşler sonrasında hazırlanan taslak ÇED raporu için de 25/10/2019 tarihinde kurumumuzdan yine görüş talep edilmiştir.

Bu çerçevede, nihai halini almamış ÇED Raporu, ilgili enstitümüz tarafından incelenmiş olup, Kanal İstanbul Projesinin yapılıp/yapılmaması hakkında olumlu veya olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. Bu anlamda, ilgili rapor üzerinden basında yapılan “TÜBİTAK, Kanal İstanbul’a Karşı” şeklindeki haberler tamamıyla çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Taslak ÇED raporunun bazı bölümleri için ortaya koyduğumuz öneri ve katkılarımız, raporun tamamına teşmil edilmiş, art niyetli olarak bağlamından kopartılarak, yanlı ve yanlış siyasi yorumlara konu edilmiştir.

Kurumumuzun görüşü, nihai halini almamış ve askıya çıkmamış ÇED raporu için verilmiştir. Raporda kullanılan yöntemler, yapılan kabuller ve atıflar çerçevesinde ÇED raporunun içeriği değerlendirilmiş ve raporda görülen eksikliklerin giderilmesi amacı ile önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak; verilen görüşler, projenin yapımına ilişkin değildir. Nihai ÇED raporunun şekillenmesine yönelik bir katkı niteliği taşımaktadır.

Nitekim, verilen yazılı görüşlerin akabinde, 28 Kasım 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında, 50’den fazla kurum ve kuruluşun temsilcileriyle yüz yüze detaylı görüşmeler yapılmış, tüm görüşler değerlendirilmiştir. Komisyon toplantısı sonucunda TÜBİTAK MAM’ın da olumlu görüşüyle ÇED raporu yeterli bulunarak askıya çıkılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapsamlı bilimsel görüşleri alabilmek adına, katılımcı bir anlayışla yürüttüğü ÇED raporu hazırlık süreçlerinin, bağlamından koparılarak siyasi çarpıtmalara konu edilmesi üzüntü vericidir. Hazırlık süreçleri neticesinde, toplanan görüşlerin nihai raporun oluşmasına katkı vermesi, bilimsel çalışma metodolojisi açısından takdir edilmesi gerekirken maalesef kurumumuz üzerinden siyasi polemiklere alet edilmiştir. Tüm süreçler sonunda rapor hakkındaki nihai karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilecek olup, kurumumuzun görüşlerinin raporun hazırlık süreçlerine olan katkısından dolayı ayrıca memnuniyet duymaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10.01.2020
-A +A