ILIK KARIŞIM ASFALT KATKISI ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Teknoloji

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen “Ilık Karışım Asfalt Katkısı Üretim Teknolojisi” asfalt kalitesinden ödün vermeden, tüm bitümlü karışımların 15-35oC daha düşük sıcaklıkta üretilebilmesine imkân veren inorganik asfalt katkısı üretim teknolojisidir.

Ilık karışım asfalt (IKA) üretimini mümkün kılan teknoloji ile hem ülke kaynaklarının daha verimli kullanılması, hem de mevcut teknolojilerin temiz ve sürdürülebilir teknolojilere dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Yerli ılık karışım katkısının üretilmesi ile hem ılık karışımların yaygınlaştırılması sağlanacak hem de bu konuda dışa bağımlılığın önüne geçilecektir.

Uygulama Alanları

Mevcut bitümlü karışım uygulamalarının kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilmesinin yanı sıra ayrıca soğuk ve yağışlı dönemlerde de kullanılabilme imkânı vermektedir.

Avantajları

  • Ilık karışım asfalt üretiminde ortalama olarak %30 oranında daha az yakıt ve elektrik enerjisi kullanılır.
  • Tesisin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılması ekipmanların faydalı ömrünü uzatır.
  • Düşük sıcaklık, bitümlü bağlayıcının yaşlanmasını azaltmak suretiyle üstyapıların ömrünün uzamasını ve düşük bakım-onarım maliyeti sağlar.
  • Geri kazanılmış asfalt malzemenin (RAP) kullanım oranı ciddi oranda artmaktadır.
  • IKA kullanılması ile özellikle soğuk ve yağışlı iklim bölgelerinde inşaat sezonunun uzatılması, kaplamaların daha hızlı yapılması, altyapının su etkisinden korunması ile karayolu imalatlarının daha hızlı ve zamanında yapılması sağlanacaktır.
  • IKA uygulamaları üretim ünitesinde ve asfaltlama alanında emisyonların azaltılmasına ve işçi sağlığının korunmasına destek olmaktadır.

Transfer Modeli

Söz konusu teknoloji, TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile on yıllığına, Kurumumuz tarafından öngörülen koşulları sağlayan tüm isteklilere açık ve satış adedine bağlı olarak öngörülmüş lisans bedeli karşılığında transfer edilecektir.

 

Çağrı Tarihi              : 01.06.2016
Geçerlilik Süresi      : Sürekli Açık

 

Bilgi için:

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Adres             : TÜBİTAK Yerleşkesi, MAM Binası Gebze-KOCAELİ
Tel                  : (262) 647 2000 Faks: (262) 641 2309

E-posta          : mam.tto@tubitak.gov.tr

Fotoğraflar

ILIK KARIŞIM ASFALT KATKISI ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
25.07.2016
-A +A