HELAL GIDA KAPSAMINDA ELDE EDİLEN SPEKTROSKOPİK (RAMAN VE FT-IR) VERİLERİN KEMOMETRİK METOTLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü (GE) 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde, “Helal Gıda kapsamında Elde Edilen Spektroskopik (Raman ve FT-IR) Verilerin Kemometrik Metotlar ile Değerlendirilmesi Eğitimi” gerçekleştirecektir.

TÜBİTAK ARDEB 1003 programları kapsamında desteklenen 115O065 kodlu “Helal Gıda Denetiminde Jelatin, Glutamat ve L-Sisteinin Kaynağına Yönelik Hızlı, Ekonomik ve Pratik Tespit Metotlarının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Yaygınlaştırılması “ isimli proje kapsamında “Spektroskopik Metotların Geliştirilmesi” iş paketi tamamlanmıştır. Bu iş paketi içerisinde “Jelatin” gıda katkı maddesinin köken tespitinde FT-IR ve Raman Spektroskopisi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen spektroskopik verilerin değerlendirilmesi için İYTE öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Özdemir ve ekibi tarafından geliştirilen kemometrik yazılım kullanılmıştır.

 

Eğitimin 1. gününde Prof. Dr. Durmuş Özdemir kemometri temel konuları hakkında bilgi verecektir. Eğitimin 2. Gününde de Helal gıda projesi kapsamında elde edilen spektroskopik verilerin kemometrik olarak değerlendirilmesi konusunda bilgi paylaşımında bulunulacaktır.

Konu ile ilgilenen özel sektör ve kamu laboratuvar personelleri için ücretsiz bir eğitim düzenlenmektedir. 10-12 katılımcı eğitim programına kabul edilecektir. Programa kabul edilecekler 20 Eylül 2019 tarihinde ilgili kişilere bildirilecektir.

 

Eğitimin Düzenleneceği Yer:

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

3 No’ lu Toplantı Salonu

Gebze / KOCAELİ

 

İletişim:

Doç. Dr. Canan Doğan

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü

Canan.dogan@tubitak.gov.tr

0262 6773274

 

12.09.2019
-A +A