Ergimiş Tuz Reaktörü Teknoloji Belirleme Çalıştayı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2016 yılı 29. Toplantısı’nda alınan kararda TÜBİTAK’ın sorumlu olduğu “Nükleer enerji ve yakıt çevrimi teknolojilerine yönelik yetkinlik kazanılmasına hizmet eden Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi” maddesi kapsamında nükleer teknolojinin Türkiye teknolojik altyapısına kazandırılması hedeflenmektedir. Dünyadaki nükleer teknoloji çalışmalarıyla uyumlu ve halen geliştirilmekte olan bir ileri nesil reaktör teknolojisine başından dâhil olma motivasyonu ile prototip bir Ergimiş Tuz reaktörü (ETR) kurma, teknolojisini edinme, reaktörde kullanılacak özel alaşım malzemelerini geliştirme ve yakıt teknolojisine sahip olma yolunda çalışmalara başlanmıştır. 
Bu kapsamda, söz konusu ETR ’nin tipi, tuz ve yakıt çeşidi, prototip gücü ve ısı kullanımının uygulama alanları gibi parametreler dikkate alınarak prototip seçimi yapmak üzere bir 3-4 Aralık 2017 tarihlerinde TÜBİTAK MAM’da “Ergimiş Tuz Reaktörü Teknoloji Belirleme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayın ilk günü MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Murat Makaracı moderatörlüğünde yapılmış olup CNRS-Grenoble’dan nükleer teknoloji çalışmalarında uzman olan Prof. Dr. Else Merle-Lucotte, Dr. Michel Allibert ve Dr. Axel Laureau, ETR ’lerin tipleri ve seçimi konusunda seminerler vermiştir. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci günde ise nükleer alanda uzman Türk katılımcıların sunumları gerçekleşmiş ve ETR prototip seçimi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Çalıştay sonunda, Toryum tabanlı, düşük güçte, üretken, hızlı spektrumda çalışan prototip ETR’nin TÜBİTAK bünyesinde kurulması fikri ağırlık kazanmıştır.

 

Fotoğraflar

Ergimiş Tuz Reaktörü Teknoloji Belirleme Çalıştayı
29.01.2018
-A +A