SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN YAŞAYAN DENİZLER

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) Deniz ve İç Sular Grubundan Uzman Araştırmacı Dr. İbrahim Tan, 24 Mart Çarşamba Günü saat 14:00’da “Ekosistem Odaklı Deniz İzlemeleri ve Kıyı Kirliliği” konusunda Çevre TV’nin konuğu oldu.

Programda, TÜBİTAK MAM ÇTÜE ile Deniz ve İç Sular Grubu hakkında bilgiler verildi. Deniz ve İç Sular Grubu’nun personel, laboratuvar ve araştırma gemisi alt yapısından bahsedilerek,  çalışma alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denizlerimizin fizikokimyasal özellikleri, ekolojik durumunu yansıtacak bileşen ve göstergeleri, kirlilik durumu ve pilot ölçekte deniz çöplerinin, ekonomik balıkçılığa yönelik hedef türler ile bunlardaki kirletici seviyelerinin izlenmesine yönelik izleme programlarının planlandığı bilgisi verildi. TÜBİTAK MAM ÇTÜE Deniz ve İç Sular Grubu olarak Türkiye’nin en büyük Bütünleşik Deniz İzleme Programını yürütüp, koordine ettiklerinin üzerinde duruldu.

Deniz izleme çalışmalarının ekosistem yaklaşımlı yönetim hedeflerine uygun olarak, denizlerde bütünleşik izleme ve değerlendirmelerin alansal ve zamansal olarak kapsamlı hale getirilmesi, alt izleme programlarından oluşması ve bunları destekler nitelikte yeni izleme bileşen ve yöntemleri de eklenerek sürekli geliştirilmekte olduğu vurgulandı.

Bunun yanında ülkemiz denizleri üzerindeki baskılar değerlendirilmiş olup, bu baskıların yol açtığı ekosistem etkileri hakkında bilgiler verilerek, denizlerimizin korunması ve “Sağlıklı Bir Gelecek İçin Yaşayan Denizler” vurgusu üzerinde duruldu.

 

26.03.2021
-A +A