Kutup Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Alanları

Kutup Bilimleri Stratejisi ve Eğitim

 • Kutup Bilim Programı Süreci
 • Üs Fizibilite Çalışmalarında Bilimsel İhtiyaçların Araştırılması
 • Kutup Bilimleri Sempozyum, Çalıştay ve Toplantıları
 • Bilim Projelerinin Çağrı Süreçleri
 • Uluslararası Kutup Bilimleri Çağrıları
 • Ön/Son Kutup Sefer Bilim Raporları
 • SCAR (The Scientific Committee on Antarctic Research) Süreçlerinin Takibi
 • Kutup Bölgelerinin Sosyo-Kültürel ve Ekosistem Değerlendirmesi
 • Ulusal Kutup Çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası Platformlara Aktarılması
 • Kutup Bölgeleri Toplumsal Farkındalık Çalışmaları ve Küresel İklim Değişikliği Seminerleri

Kutup Sefer Lojistiği ve Hukuku

 • Sefer Lojistik İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Sefer ve Lojistik için Rota ve Araçların Araştırılması
 • Lojistik Süreçlerin Raporlanması
 • Üs Kurulum Lojistik İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Kutup Seferleri Ulaşım Araçlarının Araştırılması
 • COMNAP (Council of Managers of National Antarctic Program) Süreçlerinin Takibi
 • Ön/Son Kutup Sefer Çevre Raporları
 • Bilim Üssü ve projeler için Çevresel ve Hukuki Değerlendirmeler
 • Kutupların Korunması için Yeni Teknolojilerin İzlenmesi
 • Kutup Mevzuatının İncelenerek İç Hukuka Aktarımı
 • Kutup Bölgeleri Özel Hukuk Araştırmaları
 • Uluslararası Kutup Mevzuatının İzlenmesi
 • ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meeting) Süreçlerinin Takibi
-A +A