Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Patentleri

-A +A

No

Tescil No

Tescil Tarihi

Buluş Başlığı, Buluş Sahipleri

1 2014 05180 2017

Bir çevre dostu sodyum sülfür üretim yöntemi,Ş. Sarıoğlan, H. Yüzer, O. Kurulu

2 2016 18803    2017 Bir Baryum Hümat Üretim Yöntemi, H.Doğan, M. Koral, T. İnan, H. Karakale

3

2013 02589 

2014

2-metil-1,4-naftakının'un endüstriyel üretimi için ekonomik süreç, S. Yalçın, M. Candemir,  Z. Korlu, N. Bekir, M. Özkaraaslan, İ. Kaydı

4

2009 05762

2013

Yüksek proton iletkenlik ve kimyasal kararlılığa sahip yakıt pili membranlarının hazırlanması: membran hazırlama ve kurutma koşullarının etkisi,  T. Yılmaz İnan, H.Doğan, E. Unveren,, Z. Korlu, N.Bekir

5

2006 03809

2011

Alunit cevherinden kavurmasız yöntemle silikat oluşturulmadan aliminyum hidroksit ve potasyum sülfat üretimi, H. Yüzer, Ş. Sarıoğlan,  M. Koral, H. Doğan, O. Kurulu, M.S. Çelik 

6

2001 03265

2003

Selestitten stronsiyum karbonat üretim, S. Kocakuşak, R. Tolun, H. Doğan, K. Akçay, H. J. Köroğlu, H. Yüzer, M. Koral, F. İşbilir, Ö. T. Savaşçı, T. Ayok

7

1999 01637

2002

Bor sülfat ve arsenik içeren atık suların arıtımı ve bor bileşiklerinin geri kazanımı, İ.E. Kalafatoğlu, N. Örs, S. Sain Özdemir, A. Yılmaz, F. İşbilir, M. Koral

8

1999 01323

2002

Gülyağı üretimi sulu çözeltilerinden gülyağı bileşenlerinin geri kazanılması, S.N. Örs, İ.E. Kalafatoğlu, Ö. Tunç Savaşçı, A. Çelikkol

9

1998 02126

2002

Akışkan yatakta bor oksit üretimi, S. Kocakuşak, R. Tolun, H.J. Köroğlu, K. Akçay, T. Ayok

10

WO0132645

2001

Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene türevlerinin ve dihidroksi analoglarının sentezi, T. Öztürk, F. Türksoy, D. Jhon Wallıs, Ü. Tunca

11

1997 00459

2000

Bentonitlerden solvent bazlı boyalara katılan kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, H. Yüzer, R. Tolun, S. Kocakuşak, H. J. Köroğlu, K. Akçay, A. Güngör, T. Ayok, M. Koral, F. İşbilir, Ö. T. Savaşçı

12

1997 00381

2000

Bentonitlerin organik modifikasyonu ile su bazlı sistemler için kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, S. Kocakuşak,  H. J. Köroğlu, R. Tolun, Ö. T. Savaşçı,  A. Güngör, H. Yüzer, K. Akçay

13

1996 00879

2000

Antitüberküloz aktif doğal bileşiklerin eldesi ve yapı tayinleri,
A. Ulubelen, C. Bozok Johansson, G. Topçu

14

1996 00806

2000

Friedel crafts asilasyonu yöntemi ile 2,6 bis(4 fenoksifenil) naftadion ve 5 tersiyerbütil 1, 3 bis (4 fenoksibenzoil)  benzen esaslı yeni poli (arilen eterketon) ların sentezi, Ö. Özarslan, A. Güngör, A. Kuyulu, H. Güçlü, T. Y. İnan, E. Yıldız, Z.Korlu, M. Candemir

15

1997 00356

1999

Su bazlı sistemler için inorganik modifiye bentonit bazlı kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, H.J. Köroğlu, R. Tolun, Ö.T. Savaşçı, A. Güngör, H. Yüzer, K. Akçay

16

1997 00166

1999

Yeni potansiyel organik süper iletken sistemi ve fotoemisyon özelliği, T. Öztürk, S. İçli, H. İcil, K. Günaydın

17

1996 00398

1998

Solar fotoorganik kimyasal yöntem ile noniyonik okijenlenmiş kolofan emilgatörü eldesi, S. İçli

18

1995 00070  

1996

Akışkan yatakta kristal susuz boraks üretimi, S. Kocakuşak, R. Tolun, Ö. T. Savaşçı, K. Akçay, T. Ayok,H.J. Köroğlu, M. Kora, F. İşbilir, H. Karakale, Z. Bay, E. İnce

19

28463

1996

Tetraalkil difenil sülfon esaslı yeni aromatik dinitro ve diamin bileşiklerinin sentezi, H. Güçlü,  A. Güngör, A. Kuyulu, E. Yıldız, T. Yılmaz, Z. Korlu

20

27472

1995

Sinterlenmiş bor oksit (b2o3) tablet üretimi, S. Kocakuşak, A. Bük, H. J. Köroğlu, S. Altıntaş,R. Tolun,

21

27023

1994

Mikrodalga enerjisi kullanımı ile sodyum perborat monohidrat üretimi,  S. Kocakuşak,  H. J. Köroğlu, R. Tolun, E. Ekinci, K. Akçay

22

27950

1994

Dehidrokolofanın sulu çözeltide solar radyasyonda oda sıcaklığında oluşturulması, S.İçli, H. İcil, Ö. Sertdemir

23

26277

1994

Mikrodalga enerjisi kullanımı ile bor oksit üretimi (b2o3),
S. Kocakuşak, R. Tolun, E. Ekinci, O.N. Çolak, H. J. Köroğlu

24

26667

1994

Nemli boraks pentahidratın (na2b4o75h2o) mikrodalga enerjisi ile kurutulması, S. Kocakuşak, R. Tolun, H. J. Köroğlu, E. Ekinci

25

26177

1994

Nemli borik asitin mikrodalga enerjisi ile kurutulması, S. Kocakuşak, R. Tolun, E. Ekinci, K. Akçay, O. N. Çolak, H. J. Köroğlu

26

26053

1993

Mikrodalga enerjisi kullanımı ile susuz boraks üretimi
S. Kocakuşak, R. Tolun, E.Ekinci, O. Çolak, K. Akçay, H. Karakale

27

25867

1993

Kolemanitin (2ca.3b2o3.5h2o)dekrepitasyonu (ısıyla parçalanma)ile kimyasal oksijen ihtiyacının (koı) azaltılması, T. Ayok, S. N. Örs, R. Tolun, E. Ekinci, A. Yılmaz, Z. Bay, H. Karakale

28

25849

1993

Boraks dekahidratın kalsinasyon ve kompatlanması yolu ile yeni granül bor ürünlerinin üretilmesi,
R. Tolun, S. Kocakuşak, T. Ayok, H. J. Köroğlu,K. Akçay

29

25850

1993

Boraks pentahidrat (na2b4o75h2o) ince toz ve kristallerinin kompaktlanarak granülasyonu,
R. Tolun, S. Kocakuşak, T. Ayok, H. J. Köroğlu, K. Akçay, O. N. Çolak

30

20785

1982

Sodyum borat çözeltilerinin elektrolizi ile borik asit ve sodyum hidroksit üretimi, R.Tolun, B. D. Emir, İ.E. Kalafatoğlu, S. Kocakuşak, N. Yalaz