Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Patentleri

No

Tescil No

Tescil Tarihi

Buluş Başlığı, Buluş Sahipleri

1-2

CN 103119063

US 9193792

 

2016
2015

 

Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Reseptörü 2’ye
(VEGFR- 2 /KDR) Bağlanan Ve Aktivitesini Bloke Eden
Rekombinant Antikor Yapılar,
B. Erdağ, B. K. Balcıoğlu, A.Bahadır, K. Baysal,
A. Bahar, M. Serhatlı, Ö. Kaçar, T. Kılıç, E. Akgün, A. Özkan


3 TR 2007 00984 2015 Vasküler endotel büyüme faktörüne (VEGF) bağlanan ve
aktivitesini bloke eden peptit yapılar,
B. Erdağ, A. Kumbasar, B. K. Balcıoğlu, K. Baysal

4

TR 1999 01945

2005

Beta estradiol içeren yeni polimer jeller,
M.M. Akdeste, A. Başalp, Z.M. Akdeste, I. Nagıyeva, E. Bermek


5

TR 1999 02290

2005

Cu+2 aracılığı ile oluşan ve steroid hormon, protein ve toksik
olmayan polianyonik polielektrolit içeren immünojenik
biopolimer sistemleri,
M.M. Akdeste, F. Yücel, A. Başalp, Z. Akdeste,
B. Çırakoğlu, E. Bermek


6

TR 1999 02750

2004

Antip53 monoklonal antikorlar ve kullanımları,
M. Öztürk, N. Yurdusev, E. Yolcu, T. Yağcı


7

TR 1999 02040

2003

Modifiye hepatit b virüs yüzey antijen geni ve mayadaki ekspresyonu,
E. Bermek, A. I. Kuchkartaev, N. Kasımova


8

TR 1997 00395

2000

Protein steroid hormon ve poliatyonik polielektrolitten oluşan
üç bileşenli yeni immünojen,
M.I. Mustafaev, A. Başalp,F. Yücel, B. Çırakoğlu, E. Bermek


9

TR 1996 00295

1998

Biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi için sıcaklığa duyarlı
polimerik jel kürecikleri üretimi,
N. Kayaman, D. Kazan, A. Altan Erarslan, B. M. Baysal, O. Okay

-A +A