Açık Kapı Uygulaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) "Açık Kapı" uygulamasıyla, özel sektörle daha yakın işbirlikleri kurarak, MAM bünyesinde oluşturulan bilgi ve teknoloji birikiminin özel sektöre daha etkin transferini sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda ortak Ar-Ge ekosistemi oluşturabilmek için uyumlu işbirliği yöntemleri üzerinde çalışılarak 'Açık Kapı' uygulaması geliştirildi. 

Açık Kapı uygulamasında, firmalar basit ve anlaşılır bir anketi doldurarak Ar-Ge konusunda işbirliği yapmak istedikleri konuları TÜBİTAK MAM Enstitülerine iletebilecekler. Toplanan veriler sınıflandırılarak, ilgili araştırma enstitüleriyle paylaşılacak ve ihtiyaçlarına göre firmalarla iletişime geçilecek. Uygulama ile birbirini tamamlayacak nitelikte proje yapan firmaları tespit edilerek, kendi aralarında işbirlikleri kurmaları desteklenecek böylece çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge işbirliği kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak.

AÇIK KAPI UYGULAMASI GIRIŞ 

-A +A