TBMM “TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI ARAŞTIRMA KOMİSYONU”

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, üretimi ve pazarlanması sırasında karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında toplandı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Osman Okur ve Geleneksel Bitkisel Tıbbı Ürün Mükemmeliyet Merkezi çalışanlarının da katıldığı Komisyon Toplantısında, sunum yapıldı.  

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan yapmış olduğu konuşmada; Türkiye'de sanayileşmenin sosyal refahı etkileyecek bir politika olarak belirlendiğini, sanayi ürünü ile gayrisafi milli hasılanın birbiri ile örtüşerek ilerlediğini ve "Türkiye’nin sosyal refahı” için katma değerini yükseltmek zorunda olduğunu, üretim kategorimizin orta-düşük teknolojide olduğunu ve bunun da, Çin ve Hindistan'la benzerlik gösteren bir üretim şekli olduğundan, Türkiye'nin buradan hızla çıkması adına Ar-Ge yapması gerektiğini dile getirdi. Akabinde, TÜBİTAK MAM olarak, bin eleman ile Türkiye'nin Ar-Ge'sini yapmaya çalıştığını ve Türkiye'nin bitkisel ürün bakımından değerlerini katma değere dönüştürmek istiyoruz. Bunun için her bir kurum ve kuruluşla ortak çalışmalarımızın sürdüğünü belirtti.”

03.07.2019
-A +A