SUALTI BATIKLARINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARTTIK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen “Sualtı Batıklarının Görüntülenmesi, Tespiti, Belgelenmesi ve Sualtından Çıkartılması” projesi TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirildi.

 

Sualtından çıkarılan top ve diğer malzemelerin tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanı Melik Ayaz, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdürü Dr. Selma Ayaz ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş ve çalışma ekibinin katıldığı bir basın toplantısı ile yapıldı. Sualtı batıklarının gün yüzüne çıkartılmasında birlikte yapılacak çalışmaların devamında Bakanlık yetkilileri ile mutabık kalındı.

 

TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisinin güçlü cihaz ve ekipman altyapısı ile gemi ve araştırmacı personelimizin katkılarıyla Didim açıklarında sualtı varlıklarımızın ortaya çıkarılmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmaları esnasında batık alanının batimetrik haritaları gemimizde bulunan Çok Hüzmeli Derinlik Ölçer cihazımızla ortaya konmuştur. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından tasarımı yapılmış, gemiye, vinç sistemlerine ve kumanda odasına entegrasyonları Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız sualtı aracımız projede çok kritik görevler üstlenmiştir. İnsansız sualtı aracı sayesinde batık alanları ve batıkların görüntülenmesi ve yerlerinin tespiti sağlanmıştır. İnsansız sualtı aracımızın ilk kez bu maksatla, sualtı varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla kullanılmıştır. 1000 metre derinliklere kadar inebilen insansız sualtı aracımız dalgıçların inemeyeceği derinliklerde sualtı nesnelerinin görüntülenmesi, yerlerinin tespit edilmesi imkanını sağlamaktadır. Projede mevkileri tespit edilen bir dizi buluntular 3.5 ton kaldırma kapasitesine sahip vincimiz yardımıyla gemi güvertesine alınmış ve uygun saklama şartlarında muhafazası için korunumlu konteynerlera yüklenmiştir. TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi’nde oşinografik cihazlara ilave olarak, geminin sabit konumlandırılması gereken araştırmalar için dinamik konumlandırma sistemi mevcut olup bu projede başarıyla kullanılmıştır. Yine bu proje kapsamında kullandığımız USBL akustik konumlandırma sistemi ile üzerine verici yerleştirilen sualtı aracı, ölçüm cihazı gibi ekipmanların ve dalgıçların mevkilerinin takibi sağlanabilmiştir.

 

Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalar basında da yankı uyandırmıştır.

 

http://www.milliyet.com.tr/didim-aciklarinda-tarihi-gemi-kalintisinin-aydin-yerelhaber-3110798/

 

https://www.haberturk.com/aydin-haberleri/64177693-denizin-65-metre-derinliginde-250-yillik-rus-savas-gemisi-bulundubatikta-bulunan-toplar-ve

 

https://youtu.be/rBlBkcnpDQY (TRT Haber)

 

Ülkemiz deniz araştırma filosunun güçlenmesi ve gençleştirilmesi amacıyla tasarlanan ve inşa edilen TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, Türkiye’de inşa edilerek 1 Temmuz 2013 tarihinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından işletmeye alınmıştır. TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi sahip olduğu güncel donanımı ve sınırsız seyir imkanlarıyla, Türkiye denizlerinde ve uluslararası sularda bilimsel araştırmalar yaparak deniz kirliliğinin izlenmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik önemli bilgiler sağlamaktadır (http://ctue.mam.tubitak.gov.tr/tr/rv-tubitak-marmara-gemisi). Bölgesel sınıf ve orta büyüklükteki bir araştırma gemisi olan TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi sahip olduğu yüksek teknik ve teknolojik yetenekler sayesinde maliyet etkin olarak kullanılması sağlanabilmektedir. Araştırma Gemisi işletmeye alındığı tarihten itibaren Türk Boğazları başta olmak üzere Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi’nin oşinografik yapısı, kirlilik seviyesinin izlenmesi ve kirliliğin kontrolüne yönelik bilimsel araştırma seferleri yapmaktadır. TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi marifetiyle, Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Özel Sektör Temsilcileri ve uluslararası Ar-Ge Merkezleriyle ulusal ve uluslararası araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir.

 

Fotoğraflar

SUALTI BATIKLARINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARTTIK
26.10.2018
-A +A