7. ULUSLARARASI NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KONFERANSI

7. Uluslararası Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı (NURER 2020, 7th International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources) 20-23 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Konferansın amacı, hidrojen enerjisi, rüzgâr enerjisi, yoğunlaştırılmış güneş sistemleri, fotovoltaikler, güç sistemleri, alternatif enerji araçları, vs. gibi nükleer ve nükleer olmayan teknolojilerle ilgili önde gelen pratik uygulamalar hakkındaki entelektüel tartışmaları birleştirmektir.

Konferansa ilişkin ayrıntılı bilgiye ekte yer alan duyurudan ve konferans web sayfasından ( http://www.nurer2020.org/ ) ulaşılabilir.

NURER 2020 resmi dili İngilizce'dir.

Ek: NURER2020 Announcement and Call for Paper.pdf  

Önemli tarihler:

15 Nisan 2020 :           Özet gönderimi için son tarih

15 Mayıs 2020 :          Özet kabul bildirim tarihi

1 Temmuz 2020 :        Erken kayıt için son tarih

15 Eylül 2020 :            Tam metin gönderimi için son tarih

22.01.2020
-A +A